Leverings- en betaalinformatie

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals door koper opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van een bestelling.

Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Daisy’s kaarsen in verzuim kan geraken.

Goederen reizen voor risico van Daisy’s kaarsen. Het risico gaat over op koper op het moment dat de goederen zijn afgeleverd aan koper. Indien koper niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient koper dit uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de zending aan Daisy’s kaarsen te melden onder opgave van het factuur en/of ordernummer en onder vermelding van de niet of foutief geleverde artikelen.

De verzendkosten van een bestelling hangen af van het gewicht en de afmeting van de zending. De hoogte van verzend kosten zullen op ondubbelzinnige wijze op de website van Daisy’s kaarsen bekend worden gemaakt en ook zichtbaar zijn tijdens het opgeven van de bestelling. Voor zendingen tot 30 Kilogram die verpakt kunnen worden in een (1) doos met afmetingen die vallen binnen het door TNT post gehanteerde maximum volume van een zending, hanteert Daisy’s kaarsen standaard tarieven zoals deze op www.daisyskaarsen.nl  kenbaar zullen worden gemaakt. Voor zendingen met een hoger gewicht, meer collie zendingen en zendingen met grote afmetingen, behoud Daisy’s kaarsen zich het recht voor de extra te maken verzendkosten door te berekenen aan koper, in welk geval Daisy’s kaarsen gehouden is koper hiervan op de hoogte stellen voorafgaand aan de acceptatie van de bestelling van koper.

Betalingen dienen uitsluitend in euro te gebeuren. Normaal gesproken worden bestellingen uitgeleverd na vooruitbetaling of verzonden onder rembours. In bijzondere gevallen kan Daisy’s kaarsen besluiten hier van af te wijken, in dat geval is het onderstaande mede van toepassing. Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden betaald. Daisy’s kaarsen aanvaardt geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in gebreke. Daisy’s kaarsen is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdige betaalde bedrag zijn voor rekening van koper.