Herroepingsrecht

Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft u 7 dagen de tijd om product(en) te retourneren, dit zonder opgaaf van reden. Goederen dienen deugdelijk verpakt, in de originele verpakking en ongebruikt retour gezonden te worden. Koper dient bij een retourzending (een kopie van) de factuur in te sluiten en hierop zijn of haar bank- of Girorekening nummer te noteren. Koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren. De kosten van de retourzending zijn €6,95, voor actuele prijzen dient u contact op te nemen met de vervoerder. Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan dient u eerst contact met ons op te nemen via info@daisyskaarsen.nl

Daisy’s kaarsen aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.

Indien koper reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terug storting van het aankoop bedrag plaatsvinden. De door koper aan Daisy’s kaarsen betaalde verzend- en verpakkingskosten komen niet in aanmerking voor creditering. De Vergulde Kaars behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven.

Van dit retour recht zijn uitgesloten :
- Verbruiksgoederen;
- Volgens specificatie van koper vervaardigde producten;
- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "uitverkoop" artikelen, dit ten tijde van het plaatsen van de bestelling door koper.